ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 002/ZOZ/2019 KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE ZAPRASZA do składania ofert na „Sprzedaż urządzeń i sprzętu medycznego wycofanego z eksploatacji, będącego własnością Zakładu” 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych ul. Wyspiańskiego 24 70-497 Szczecin tel. 91 311 47 10 fax…