Poniższy link umożliwia sprawdzenie podstawowych informacji o lekarzu i lekarzu dentyście na podstawie znanego numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) lub imienia i nazwiska lub numeru PESEL:

 

http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd