Przychodnie Specjalistyczne:


W SP ZOZ Szkół Wyższych znajdują się poradnie POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), stomatologiczne, specjalistyczne, diagnostyczne i Poradnia Fizykoterapii i Rehabilitacji. Wykonujemy również badania z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne). Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Poradnie: