Projekty UE

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zostały zrealizowane projekty, których beneficjentem była Gmina Miasto Szczecin, a jednostką współrealizującą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.:

 • nr WND-RPZP.07.03.02-32-004/10, pn. „Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu”,
 • - nr WND-RPZP.07.03.02-32-010/11, pn. „Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu”.

W ramach projektów zakupione zostały następujące urządzenia:

 1. Pachymetr SP-100
 2. Lampa szczelinowa SL-990
 3. Fotel ginekologiczny do badania kobiet niepełnosprawnych
 4. Stół STUdio z elektryczną regulacją wysokości (kozetka lekarska)
 5. Kardiotokograf BFM-10 TWIN
 6. Audiometr AC-50 D
 7. HolCARD 24 W Gamma v.002 z rejestratorem
 8. Zestaw do prób wysiłkowych
 9. CardioTEST-Beta System v.002
 10. Aspekt 500-nadajnik KBEKG2 v.001
 11. Bieżnia rehabilitacyjna
 12. Cykloergometr CRG 200
 13. Aparat AsCARD Mr.Gold 4 szt.
 14. Aparat USG ACUSON X300 (ver.2.0)
 15. Cykloergometr CRG 200 2 szt.
 16. Ultrasonograf Acuson x 300
 17. Analizator moczu uritest 50
 18. Analizator ABX Micros 60 z programem Prometeusz
 19. Perymetr AP- 300
 20. Autorefraktometr z keratometrem
 21. Tonometr bezdotykowy CT-80 A
 22. Metrolab
 23. Holter RR
 24. Stolik MD -2