Badania psychotechniczne kierowców - aktualny cennik

 

ZAPRASZAMY NA

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

 

Wykonujemy badania

Wstępne/ Okresowe/ Kontrolne oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych

Wydajemy orzeczenia dla

 • Marynarzy (międzynarodowe) i Rybaków
 • Kierowców
 • Operatorów wózków widłowych
 • Pracujących na wysokościach

Zakres badań

 • Badania psychotechniczne
 • Badania laboratoryjne (pełen zakres)
 • Badania laryngologiczne do celów medycyny pracy (audiogram)
 • Badania neurologiczne do celów medycyny pracy
 • Badania okulistyczne do celów medycyny pracy (wraz z badaniem zjawiska olśnienia i widzenie zmierzchowego)
 • Badanie ginekologiczne
 • Badanie stomatologiczne
 • RTG płuc
 • Spirometria
 • EKG
 • Inne badania w zależności od wskazanych czynników narażenia

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin

Tel. 91 422-12-87

Godz. 8:00-18:00 (możliwość wcześniejszej rejestracji  na konkretną godzinę)

OFERTA USŁUGOWA PRACOWNI PSYCHOTECHNICZNEJ

 • Badanie kierowców i kandydatów na kierowców kat. C, C+E, D, D+E
 • Badanie kierowców przedłużających ważność prawa jazdy ka. C,C+E, D, D+E
 • Badanie kierowców po  zatrzymaniu  prawa  jazdy  przez  policję (alkohol, punkty karne, narkotyki, wypadki drogowe)
 • Badanie odwoławcze od opinii innych psychologów
 • Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • Badanie instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Badanie motorniczych tramwajów
 • Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Badanie kierowców przewożących wartości pieniężne
 • Badanie kierowców kat. B (pojazd służbowy)
 • Badanie kierowców taksówek
 • Badanie kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 16ton i dopuszczalnej długości 12m
 • Badanie operatorów suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie
 • Badanie operatorów podnośników i platform hydraulicznych
 • Badanie operatorów układnic magazynowych, wózków jezdniowych
 • Badanie operatorów żurawi wieżowych i samojezdnych
 • Badanie operatorów samo jezdniowych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych
 • Badanie operatorów urządzeń związanych z czynnościami wyburzeniowymi
 • Badanie operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych
 • Badanie operatorów maszynistów samojezdnych ciężkich maszyn towarowych
 • Badanie predyspozycji do pracy na wysokościach, na maszynach i wieżach antenowych
 • Badanie do prac w warunkach stresu, szkodliwych i uciążliwych
 • Badanie pilota morskiego
 • Badanie marynarzy
 • Badanie stermotorzysty
 • Badanie predyspozycji zawodowych do wykonywania pracy na danym stanowisku (rekrutacja)
 • Badania psychologiczne na potrzeby firm ubezpieczeniowych (wypadki)
 • Badania osobowości, sprawności intelektualnej
 • Inne wyżej nie wymienione badania psychologiczne

 

 

PSYCHOLOG Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM

Badania psychologiczne wykonywane są w języku polskim, rosyjskim oraz ukraińskim