Świadectwa zdrowia dla marynarzy i rybaków:
/ Marine Medical Certificates /Wystawiamy międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy w żegludze międzynarodowej, śródlądowej wymagane przez armatorów, jak i bandery. U nas dostępni są lekarze wielu specjalności oraz kompleksowe badania laboratoryjne.Zapraszamy do stałej współpracy armatorów i agencje crewingowe:
pod nr tel. 091 422 12 45