Zamieszczony poniżej skrót prowadzi do serwisu NFZ umożliwiającego wyszukiwanie informacji z zakresu list pacjentów oczekujących do komórek organizacyjnych (np. poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego) oraz na wybrane procedury medyczne i programy zdrowotne u poszczególnych świadczeniodawców na terenie województwa zachodniopomorskiego:

 

http://kolejki.nfz.gov.pl