Aby zapisać się do naszej Przychodni wystarczy przyjść do jednej z naszych placówek i wypełnić formularz rejestracyjny.


Formularz rejestracyjny (tzw. deklarację wyboru - pobierz) otrzymują Państwo w rejestracji jednej z naszych placówek, do której chcą Państwo przynależeć. Wypełniając formularz w odpowiedni sposób, pacjent deklaruje się do lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki oraz położnej. 

 

Skierowania do lekarza specjalisty

Ambulatoryjne Świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent ma prawo zarejestrować się w jednej placówce, która udziela świadczenia w danym zakresie.

Skierowanie nie jest wymagane do:

►ginekologa i położnika
►stomatologa
►psychiatry

Skierowanie nie jest wymagane od osób:

►chorych na gruźlicę
►zakażonych wirusem HIV
►inwalidów wojennych i osób represjonowanych, kombatanci

►uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.

Ważność skierowania :

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóki istnieje przesłanki wskazujące na potrzebę działań diagnostycznych lub terapeutycznych i zachowuje swoją ważność do czasu realizacji.

Wyjątki to:

►skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia wystawienia
►skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni
►skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia

Pacjenci nie powinni być odsyłani z powodu niekompletności skierowań. Należy poprosić o uzupełnienie danych lub uzyskać wszelkie dane od lekarza kierującego.